INVEST IN PRIME LOCATED URBAN REAL ESTATE

290
יחידות השקעה של משקיעים
פרטיים בניהול הקבוצה, לשימושים שונים
45K
אלף מ״ר סה״כ תחת ניהול הקבוצה בייעוד משתנה
15K
מ״ר של עתודות קרקע בייעוד לנדל״ן מסחרי,
באזורי ביקוש ואזורים לפיתוח עירוני
אמות המידה של SAYA
משקיעים פרטיים מעתה יכולים להשקיע בבטחה עם SAYA
וליהנות מסטרנדט גבוה ומסננת קפדנית לעסקאו נבחרות

נכסים מסחריים
מיוחדים

מנגנון קפדני
לאישור עסקאות

הבנה עמוקה של
שינויי מגמות, טרנדים והשפעות

היכרות מעמיקה
עם השוק

הגשימו את המטרות
שלכם, היום
השקעות בנדל"ן מסחרי מניב מאפשרות ליהנות מהכנסה שוטפת, קבועה ויציבה ומעניקה ערוץ הכנסה נוסף ופוטנציאל השבחה גבוה, להגדלת העושר האישי.
המטרה שלי:
נדל"ן מסחרי מתחת לכף ידך
השקעה בשטחי המסחר המבוקשים ביותר
במספר צעדים
פגישת היכרות
אנו רוצים להכיר אתכם ולשמוע אודות המטרות והרצונות שלכם מהשקעות הנדל"ן.
קבלת הזדמנויות השקעה
לאחר הפגישה, אנו נציג לכם את כל ההזדמנויות השקעה המתאימות לכם, אשר תואמות את היכולות, הצרכים והמטרות שלכם.
בוחרים מודל השקעה ונכס ספציפי
אתם בוחרים את מודל ההשקעה המתאים לכם, את הנכס הספציפי שאתם רוצים להשקיע בו
שקיפות ומעקב אחר ההשקעה
לאחר ההשקעה, באפשרותכם לעקוב ולקבל מידע אודות ההשקעה שלכם, הסטטוס דוחות ועדכונים
מודלים להשקעה בנדל"ן מסחרי עם SAYA
מודלים שונים של השקעה בנדל"ן מסחרי, מתאימים למשקיעים שונים ועונים על צרכים שונים. בין אם
אתם רוצים לייצר תשואה יציבה ותזרים מזומנים קבוע או להצטרף להשקעות מבוססות השבחה
ויזמות להגדלת ההון, SAYA מציעה לכם 3 מסלולי השקעה שונים מותאים אישית, לכל מטרה
מודלים שונים של השקעה בנדל"ן מסחרי, מתאימים למשקיעים שונים ועונים על צרכים שונים. בין אם אתם רוצים לייצר תשואה יציבה ותזרים מזומנים קבוע או להצטרף להשקעות מבוססות השבחה ויזמות להגדלת ההון, SAYA מציעה לכם 3 מסלולי השקעה שונים מותאים אישית, לכל מטרה

Safe & Simple

השקעה בשטחי מסחר מושכרים לשוכרי עוגן, ממוקמים בלב
אזורי הביקוש ומושבחים לחלוטין המאופיינים בסיכון
נמוך, יציבות, בטוחות מושכרים יציביםValue

רכישה והשבחה של נכסים בעלי פוטנציאל השבחה
על ידי שיפורים בנכס, שיפור רמת הניהול ואיתור
שוכרים יציבים יותר תוך מקסום ROI למשקיעים.
מקסום ROI, תשואה עודפת מהשוק, פוטנציאל השבחה

SAYA Micro Centers

הקמה ופיתוח של מרכזי בוטיק מסחריים על גבי
קרקע, הממוקמת במרכזי שכונות או ערים, בלב
אזורי הביקוש, יצירת תמהיל שוכרים מדויק
למיקסום התשואה והצלחת המרכז
פוטנציאל השבחה גבוה, מקסום ROI, גיוון הכנסות ושוכרים