השקעה במסלול Value מאפשרת למשקיעים להצטרף לרכישת נכסים מסחריים מעולים אשר מיועדים להשבחה ואיתור שוכרים חדשים לצורך מקסום התשואה והשבחת הנדל"ן

מקסום ROI
היכולת להשביח נכס מסחרי המצוי בלב אזור הביקוש מאפשרת לקבל תמורה
גבוהה יותר של דמי שכירות, לשפר את התשואה ולאתר שוכרים מעולים
ויציבים
אפשרויות השבחה מגוונות
הרחבת חזיתות, שיפורים בנכס וחשיפת אלמנטים חיצוניים או הגדלת הזכויות בהליכים תכנוניים מאפשרים חידוש פני נכס מסחרי ושיפור ערכו באופן
משמעותי עבור שוכרי עוגן מעולים
מודל משולב של הגדלת עושר
וקבלת תשואה
מודל משולב של הגדלת עושר וקבלת תשואה

מסלול השקעה Value מאפשר למשקיעים ליהנות מהגדלת ההון העצמי
שברשותם בדמות השבחת ההשקעה ובמקביל, לקבל תשואה מעולה
מהשכרת הנכס לשוכרים יציבים וחזקים

השקעה במסלול Value מאפשרת
למשקיעים להצטרף לרכישת נכסים
מסחריים מעולים אשר מיועדים להשבחה
ואיתור שוכרים חדשים לצורך
מקסום התשואה והשבחת הנדל"ן

המטרה שלי: