השקעה במודל Safe& Simple מאפשר לך ליהנות מתשואה קבועה ויציבה אל חשבון הבנק, החל מיום ההשקעה הראשון ויוצר עבורך ערוץ הכנסה נוסף ופסיבי.

הכנסה מהיום הראשון
הצטרפות לרכישת נכסים מסחריים מושכרים בעסקאות תשואה
הון עצמי נמוך

הון עצמי נמוך החל מ- 350 אלף ₪. ללא צורך לנטילת הלוואות או משכנתאות משלימות

עליית ערך התשואה וההשקעה

התמקדות בנכסים מניבים בלב אזורי הביקוש ועליית דמי השכירות באופן ליניארי, מגדילה את התשואה ותורמת לעליית ערך הנדל"ן

השקעה במודל Safe& Simple מאפשר לך ליהנות מתשואה קבועה ויציבה אל חשבון הבנק, החל מיום ההשקעה הראשון ויוצר עבורך ערוץ הכנסה נוסף ופסיבי.
המטרה שלי: