מרכזי בוטיק מסחריים קטנים, בלב רחובות
ראשיים או שכונות מגורים בעלות ציון סוציו
אקונומי גבוה ומיועדים ליצירת תמהיל חכם
של שוכרים מעולים, המשלימים אחד את
השני וממתגים את המרכז כאבן שואבת
לרכישות איכותיות של תושבי הסביבה

חדשנות

SAYA Micro Centers הוא קונספט חדשני של מכרזים מסחריים אשר עונה על שינויים מהותיים בהרגלי הצריכה שלנו ליצירת חווית קנייה קהילתית איכותית ביותר ובסטנדרט הגבוה ביותר לתושבים.

להיות חלק ממשהו מדהים
SAYA Micro Center מאפשר למשקיעים קטנים לקחת חלק במרכזי מסחר
איכותיים ולהצטרף לתהליך השקעה וייזום מרתק ואיכותי במטרה ליצור תשואה עודפת מהשוק והגדלה משמעותית של ערך ההשקעה
גיוון
קבלת תשואה מתמהיל שוכרים איכותי וקבלת חזקה ובעלות בנכס נדל"ן
המיועד למספר שימושים שונה, מאפשר למשקיעים קטנים לייצר עבורם
השקעת נדל"ן כאילו היו גוף ענק

מרכזי בוטיק מסחריים קטנים, בלב רחובות
ראשיים או שכונות מגורים בעלות ציון סוציו
אקונומי גבוה ומיועדים ליצירת תמהיל חכם
של שוכרים מעולים, המשלימים אחד את
השני וממתגים את המרכז כאבן שואבת
לרכישות איכותיות של תושבי הסביבה

המטרה שלי: